2 apr. 2012

Morgonkoll 2/4

rupebas morgonkoll den andra april
I riktning mot rashygien

Stefan Gustavsson skriver i Världen idag - "Tidigare i mars skrev Hanne Kjöller på DN en artikel som inte lämnat mig någon ro: "Fosterdiagnostik: I doktor Mengeles fotspår"(DN 20120316).
Bakgrunden är situationen i Danmark där det sista barnet med Downs syndrom beräknas födas 2030. Fosterdiagnostiken ger föräldrar information om barnet och därför möjlighet att välja och att välja bort. När valet väl finns, önskar föräldrar friska, vackra och begåvade barn.  Så är det bara, säger läkaren i artikeln. Trenden är densamma i Sverige.
Konsekvenserna är inte svåra att förstå; vi rör oss i riktning mot rashygien. Oönskade egenskaper och oönskade människor rensas bort. Det humana och barmhärtiga samhället upplöses, liksom människovärdet – alla människors lika och oantastliga värde. Människan kan kvalitetssäkras från början och den som inte håller måttet kasseras. Bedömning och utsortering sätts i system. Tidigare var målet den ariska övermänniskan, nu är kriterierna något annorlunda, men principen är densamma: sortering av människor på liv och död.
"

 Business as Mission: A Challenging Rediscovery

Mats Tunehag in Lausanne Global Conversation - "Did Christopher Columbus discover America? Not really. The Vikings were there many centuries earlier. So one may say that Columbus re-discovered America. Business as Mission is not a new discovery – it is a rediscovery of Biblical truths and practices. In one sense it is like the Reformation and its rallying cry: ad fontes – back to the sources.
Business as Mission, BAM, is a term widely used today. The term is new but the underpinning concept is nothing new. During the Reformation old truths were highlighted and contemporary assumptions were challenged. This is what the global BAM movement is doing today. We are revisiting Scripture, questioning jargon and traditions, and assessing the situation in the world.
"

Inga kommentarer: