21 apr. 2015

Gästbloggare: Kommentar till den pågående debattenMed anledning av den senaste tidens debatt om Kyrkan och homosexualiteten vill jag göra följande inlägg.

Homosexualitet har funnits i alla tider. Och även om det inte står speciellt mycket om det i bibeln, står det tillräckligt mycket för att kunna hävda ett bibliskt synsätt.

Kapitel 18 i tredje Moseboken lyder inledningsvis: ”Herren talade till Mose. Han sade: Säg till Israels barn: Jag är Herren, er Gud. Ni skall inte göra som man gör i Egyptens land, där ni har bott. Inte heller skall ni göra som man gör i Kanaans land, dit jag vill föra er. Ni skall inte vandra efter deras stadgar. Mina domslut skall ni följa och mina stadgar skall ni handla noggrant efter. Jag är Herren, er Gud. Ja, ni skall hålla fast vid mina stadgar och lagar, ty den människa som följer dem skall leva genom dem. Jag är Herren.”
Detta talar Gud till dem efter det att de lämnat Egypten och innan de kommit fram till Kanaan, löfteslandet.
Kapitlet har som överskrift ”Förbjudna sexuella förbindelser”. Bland dessa nämns homosexualitet. Hebréerna, det judiska folket skulle skilja sig från andra folk genom att vara ett ”folk helgat åt Herren”.
Att Jesus inte talar om homosexualitet och andra förbjudna sexuella förbindelser beror säkert på att inget ändrats i det bibliska synsättet.
Paulus däremot aktualiserar frågan. Det kan bero på att när Kyrkan började välkomna även hedningar, alltså människor utan judisk bakgrund, hade de med sig den romerska och den grekiska synen på sexualitet. Där var allt tillåtet. Men de kristna skulle precis som judarna var ett heligt folk. Därför talar Paulus om för dem att homosexualitet inte hör hemma bland Guds folk.
I dag varnar oss inte HERREN för Egyptens eller Kanaans syn på sexualitet och samlevnad. Men vi uppmanas ta avstånd från det sekulariserade samhällets värderingar.
Att vara självvalt annorlunda sticker alltid i ögonen på folk. Ett typexempel finns i Ester bok där Haman klagar på judarna. ”Deras lagar är annorlunda än andra folks lagar.”
Kyrkan av idag kan inte och skall inte påtvinga samhället i övrigt det bibliska synsättet. Men samhället skall heller inte påtvinga oss ett synsätt som hindrar oss att vara ”ett heligt folk”.
Den bibliska synen på homosexualitet är bl.a. till för att skydda människor. Vi har ingen anledning att skämmas eller be om ursäkt för denna. När biskop Modéus säger att Kyrkan har vaknat upp genom att överge det bibliska synsättet finns det däremot anledning som kristen att skämmas.
Många kristna vill försvara det bibliska synsättet, men vet inte hur man argumenterar. Där måste vi hjälpa och uppmuntra varandra.
Nutida lärjunge

Inga kommentarer: