12 apr. 2015

Tidig söndagsmorgon den 12 april

Veckorevy från min personliga utkikspunkt på livet

Så var det söndag igen. Den gångna veckan har innehållit en del ledighet och gemenskap med äldste sonen och hans familj.

Men veckan har också innehållit en del förberedelser för de kommande veckorna. Nästa vecka ska Rut och jag ha en del undervisning på Officersskolan om Petrusbreven och Pastoralbreven. Veckan efter har vi en kurs för löjtnanterna som gick ut förra sommaren och de som gick ut sommaren före. Dessutom har vi undervisning på Officersskolan om Pastoralbreven, del 2, och Uppenbarelseboken. Detta är alltsamman spännande saker som vi ser fram till.

I övrigt fortsätter vi med Bibelutmaningen och våra olika bibelläsningsplaner. Under veckan har vi bland annat läst från Johannes evengelium och jag har skrivit en rad inlägg från det tredje kapitlet. Har du missat de inläggen kan du läsa dem här:
- Född på nytt - del 1
- Kött och ande - del 2

- Vad handlar egentligen Bibeln om? - del 3
- Frikänd eller dömd? - del 4

Jag noterar att Svenska Bibelsällskapet också har en storsatsning på att få människor att läsa Bibeln. Satsningen heter "Anta utmaningen" och du kan läsa mer om den HÄR. Det är inte så att vi försöker ta efter Svenska Bibelsällskapet med vår Bibelutmaning. Det är faktiskt tvärtom. Vi började med vår Utmaning ett helt år före Svenska Bibelsällskapet. Men vi välkomnar verkligen varje försök att inspirera till ökad bibelläsning. Tänk om vi kunde ta upp läsartraditionen och igen bli en bibelläsande nation. Vad skulle inte kunde hända i Sverige då?

Detta kan man läsa om "läsarna" på wikipedia: "Läsare är väckelserörelser och personer, som betonade vikten av läseri, det vill läsande av Bibeln och annan kristen litteratur. Gammalläseriet präglades av pietismens lagiskhet, främst på 1700-talet. Nyläseriet präglades av 1800-talets nyevangelism och frikyrkliga rörelser med rötter i herrnhutismen.
Norrlandsläseriet var en form av nyläseri och hade sin storhetstid 1810-1850. Bland ledarna fanns Anders Larsson i Norrlångträsk, 1794-1876 och Gerhard Gerhardsson, 1792-1878. De stod inför rätta 1819 i Landsförsamlingens Kyrka i Skellefteå för upprorisk verksamhet och ohörsamhet gentemot präster, biskop och gudstjänstordning och för att ha brutit mot konventikelplakatet, förbudet mot samlingar utan ledning av präst. Kvinnor talade och predikade bland läsarna, Maja-Lisa Söderlund var en av de kvinnor som var vida känd i norra Västerbotten. Hon var nära vän till Carl-Olov Rosenius, som senare skulle bli en av ledarna i Evangeliska Fosterlands Stiftelsen, då under betydligt lugnare former. Men under en kort tid var kvinnans röst fri i församlingarna, för att sedan tystna igen. Läseriets upproriskhet och fritänkande har en koppling till den senare komna arbetarrörelsen. Läsarna bestod av människorna i glesbygden, långt från de högkyrkliga i statens kyrkoorganisation.
"


Men nu väntar nästa vecka runt hörnet. Jag ber att det ska bli en välsignad vecka för dig!

Peter Baronowsky

Inga kommentarer: