12 dec. 2018

12 dec - Uppenbarelseboken 12


ANKLAGAD? – Upp 12

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 12
"Och jag hörde en stark röst i himlen säga: Nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds och väldet hans Smordes. Ty våra bröders åklagare har blivit nerkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden." (Upp 12:10-11 FB)

I Uppenbarelseboken får vi ofta se in i det som sker "bakom kulisserna". Vi ser att djävulen kallas åklagaren och att han anklagar oss dag och natt. Ibland kanske vi till och med "hör" inom oss alla anklagelser som dag och natt riktas mot oss och som kan få oss att må väldigt dåligt.

I bibelavsnittet ovanför talas det om dem som övervunnit åklagaren. De övervann honom med två vapen:

1/ Lammets blod
Det handlar om förlåtelsen från Jesus och om beskydd. De litade inte på sin egen förträfflighet eller rättfärdighet utan var ständigt beroende av Guds beskydd och förlåtelse.
2/Sitt vittnesbörd
De vågade vittna om frälsningen och förlåtelsen genom Jesu blod.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Det finns befrielse och förlåtelse i kraften från Jesu blod. Det är mitt vittnesbörd.

  

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Översikt:
Vers 1-6 - Kampen mellan kvinnan och draken.
Vers 7-12 - Mikael och hans änglar i kamp mot djävulen och hans änglar som blir besegrade.
Vers 13-14 - Draken förföljer kvinnan
Vers 14-17 - Då djävulen misslyckas med att besegra henne, återupptar han sitt krig mot hennes avkomma.


Kommentar:
I kapitlet möter vi ett antal aktörer som är mer eller mindre klart definierade.
Vi möter en havande kvinna som föder barn
Vi möter en drake som strider mot kvinnan och mot kvinnans avkomma

Draken är tydligt definierad som ormen, djävulen, Satan (vers 9)
Sedan finns det många sätt att se på de andra aktörerna.
Här kommer ett försök att förstå dessa symboler, utan att på något sätt påstå att jag själv har den fullkomliga sanningen.

- Kvinnan kan vara Israel som föder en son, Jesus.
- Sonen, som ska styra alla folk blir uppryckt till himlen (Jesu himmelsfärd)
- Kvinnans övriga barn blir också uppryckta till himlen (Församlingens uppryckelse före den stora Vedermödan)

Församlingen förföljs och anklagas av den Onde (våra bröders åklagare, vers 10)
Församlingen övervinner den Onde genom Lammets blod och sitt vittnesbörds ord (vers 11)
Draken fortsätter att kämpa mot församlingen (de som blir kristna under vedermödan). De kallas här "kvinnans övriga barn" och "de som lyder Guds ord" (vers 17).

Vi möter också en tidsangivelse i vers 6. Tiden som anges är 1.260 dagar, det vill säga hälften av den stora Vedermödan som ofta förmodas vara en sjuårsperiod.


Till eftertanke:
Vad tänker du om allt detta? Är det meningsfullt att försöka förstå alla symboler i Uppenbarelseboken? Om de inte har någon betydelse varför finns de då med i Bibeln?

Inga kommentarer: