19 dec. 2018

Liksom Jesus måste Guds församling alltid vara full av nåd och sanning.

Att han var ”full av nåd” utlyste inte en andlig anarki som raderade ut rätt och fel bland hans efterföljare och sade att det nu var fritt fram för var och en att leva som han ville.
 - Joakim Lundqvist i Världen idag -
Varje ny tid för med sig nya möjligheter och nya utmaningar för Guds församling. Nya möjligheter att nå ut med evangeliet om Jesus, och nya utmaningar att inte samtidigt kompromissa dess innehåll för att undvika att stöta sig med samtiden och tidsandan.

När Johannes sammanfattar sitt intryck av att ha sett Jesus i funktion under tre år år, på närmare håll än de flesta, gör han det genom att säga att ”han var full av nåd och sanning” (Joh 1:14). Det är en fantastisk summering.


Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: