4 mars 2019

Tidig måndagsmorgon på Färöarna

Så var bibelhelgen i Torshavn över. Med stor tacksamhet ser vi tillbaka på helgen som gått. Det sista mötet på söndagskvällen var helgens mest välbesökta. Då vi i mötets avslutning fick inbjuda till förbön kom alla som fanns i församlingen fram med en längtan att bli uppfyllda av den Helige Ande. Vi fick under helga helgen uppleva en märklig öppenhet och mottaglighet för Ordet.

Mellan förmiddagsgudstjänsten och kvällsmötet hann vi med en längre promenad. Vi fick se många olika slags blommor som redan hade slagit ut i trädgårdarna, betydligt tidigare än hemma hos oss. Det är inte så stor temperaturskillnad mellan sommar och vinter här som vi är vana vid hemifrån. Det kan komma en del snö under vintern, men det blir aldrig tjäle i marken.

Vi hade under helgen talat med en av soldaterna om Fäöarnas nationalsång. På söndagsmorgonen fick vi en översättning av sista versen. Där står det bland annat: "Jag böjer mig ned i bön till Gud. Må jag få ta emot din heliga frid.
Låt min själ bli tvättad i din härlighet." 

Jag stämmer gärna in i den sången tillsammans med Färöarnas ca 50.000 invånare.

Nu är det måndagsmorgon och vi ska snart få transport till flygplatsen som ligger på en annan av öarna som utgör Färöarna. Vi hoppas att flyget går idag. Det är inte alla dagar flyget kan gå ned på Färöarna.

Ha en välsignad måndag
Peter Baronowsky

Inga kommentarer: