14 mars 2019

Viktigt skapa en kultur för alla de fem tjänsterna

- Olof Edsingers blogg (Bildmontage PB) -
Kyrkan måste ständigt reformeras. Gång på gång behöver vi som troende fråga oss själva: Lever och lär vi på ett sådant sätt att vi rätt förvaltar den ström av liv som förmedlas genom Skriften och den tidiga kyrkans exempel? Hämtar vi kraften ur den kristna trons källsprång, eller skapar vi överbyggnader, traditioner och ”system” som hindrar det som Herren vill göra ibland oss?

Områdena som kan behöva reformeras är flera. Vi har nyligen firat minnet av den protestantiska reformationen, med dess betoningar av Skriften, nåden, Kristus och tron. I denna artikel vill vi peka på en annan typ av reformation, nämligen upprättandet av de fem tjänster som vi ser i Nya testamentet: apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. Vi är övertygade om att detta är en ödesfråga för församlingen i vår tid – åtminstone om vi ska nå den nivå av mission, evangelisation och församlingsplantering som vi behöver under de kommande åren.

De fem tjänsterna står tillsammans på ett enda ställe i Nya testamentet. Det är Paulus som nämner dem i Efesierbrevets fjärde kapitel, när han skriver om deras roll att utrusta de troende för uppbyggandet av Kristi kropp. Han visar att alla fem behövs om vi ska nå fram till enheten i tron och till en mognad som motsvarar Kristi fullhet (se Ef 4:11–13). Men dessa tjänster och de funktioner de representerar dyker upp på betydligt fler ställen i Skriften. De fem tjänsterna och deras särart spelade en avgörande roll för hur evangeliet blev förkunnat och förkroppsligat i den tidiga kyrkan.


Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: