17 juli 2018

En-om-dan den 17 juli - 1 Pet 15

Ett heligt liv

"Lev ett alltigenom heligt liv, liksom han som har kallat er är helig." (1 Pet 1:15)

Som kristen kan man inte leva hur som helst. Ett heligt liv innebär att leva i lydnad för Herren (se vers 14).

Men ett heligt liv innebär också att vara helgad (=avskild) för Herren. Då jag bli helgad, invigd och avskild, för Herren, innebär det att jag väljer bort en del saker i mitt liv och frigör tid och energi till att fullgöra den kallelse som jag blivit avskild (=helgad) till.

Ett heligt liv, eller att vara helgad, är inte bara något som hände en gång i tiden i mitt liv. Det började kanske med ett beslut en gång i tiden, men det håller också på just nu. Varje dag, varje timme, varje minut. Att vara helgad innebär att jag har bestämt mig för att följa och lyda Herren i smått och stort.

Dagens manna: Ett heligt liv. 

Inga kommentarer: