9 juli 2018

Religiösa människor lever längre

(rupebas kommentar till artikeln: Det är ju positivt att religiösa lever fyra år längre än dem som inte tror på Gud, men ännu viktigare nyhet är att den som är född på nytt lever inte bara fyra år längre, utan i evighet)

- Dagen -
En ny studie från Ohio University i USA visar att religiösa människor i genomsnitt lever fyra år länge än dem som saknar religiös koppling. Men varför är det så?

Utifrån studier av 1500 dödsrunor publicerade i amerikanska tidningar har forskare vid Ohio State University i USA kunnat konstatera ett samband mellan religiös tillhörighet och levnadslängd.

I en ny studie visar de att religiösa människor i genomsnitt lever fyra år längre än icke-religiösa och att skillnaden är ännu större om man bor i ett område där det finns många andra med samma religiösa tillhörighet.

Kön och civilstånd spelar roll

Tidigare forskning om levnadslängd har visat att kön och civilstånd i hög grad påverkar hur länge vi lever. Generellt lever kvinnor längre än män, och gifta längre än ogifta. Men kan religiös tillhörighet ha en liknande effekt?

Ja, menar forskarna vid Ohio University som efter att ha isolerat för kön och civilstånd ändå kunnat bevisa ett samband. Till Ohio State News säger Laura Wallace, en av studiens huvudförfattare, att ”religiös tillhörighet har nästan en lika stark effekt på levnadslängd som kön har, vilket är flera år.”


Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: