3 juli 2018

Frälsningsarmén vill hjälpa porrberoende med startaom.se

- Dagen.se -
Nu startar Frälsningsarmén ett nytt forum där människor anonymt kan få hjälp att bryta sitt nätporrsberoende.

Hemsidan startaom.se är en del i Frälsningsarméns arbete mot människohandel och prostitution, två företeelser som har samband med pornografi. I det nya projektet har Frälsningsarmén valt att fokusera på förbrukaren/konsumenten av nätporr och erbjuder därför en möjlighet att ställa frågor och konversera om nätpornografi. Syfte? Att hjälpa människor att bryta sitt beroende.

– Vi vill bredda samtalet och lyssna på de människor som upplever sig beroende av nätporr och vara till stöd. Att vara fast i porrkonsumtion kan vara ensamt och isolerande och vi vill hjälpa till att häva det, säger projektledare Lovisa Landälv på Frälsningsarmén.

Ett av målen med det nya nätforumet är att förmedla en bättre syn på sexualitet och relationer än den som nätporren förmedlar.

En av fyra porrsurfar dagligen

Den nya hemsidan verkar vara vältajmad, för parallellt med beskedt om Frälsningsarméns nya satsning släpper TT nyheten om att var fjärde svensk pojke porrsurfar – dagligen. Visserligen tittar svenska ungdomar överlag mindre på porr i dag jämför med för tio år sedan, men bland dem som tittar är det fler som tittar dagligen. Allt enligt en studie av svenska skolungdomars porrkonsumtion de senaste tio åren som utförts vid Linköpings universitet.


Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: