10 juli 2018

Peter Jonasson: Möt andliga behov för att komma till rätta med psykisk ohälsa

- Dagens Nyheter - Svensk politik, som varit i centrum under den 50:e Almedalsveckan som avslutades på söndagen, måste släppa den existensiella beröringsskräcken. Även det själsliga behovet att få svar på livets mening måste tas på allvar om vi ska råda bot på psykisk ohälsa, inte minst bland unga.

Svensk politik, som varit i centrum under den 50:e Almedalsveckan som avslutades på söndagen, måste släppa den existensiella beröringsskräcken. Även det själsliga behovet att få svar på livets mening måste tas på allvar om vi ska råda bot på psykisk ohälsa, inte minst bland unga.

Socialstyrelsen och medier ger oss smärtsam och alarmerande information om barn och ungas hälsa i vårt land. Socialstyrelsen rapporterar om en kraftig ökning av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna, i någon åldersgrupp talas om en fördubbling de senaste tio åren. Medier rapporterar om tragiska självmord bland såväl världskända som, för dig och mig, helt okända barn och unga vuxna.
Det talas tack och lov mer om psykisk ohälsa och större resurser sätts också in. Men det talas väldigt lite om existentiell hälsa. Någon som ändå försökt lyfta ämnet är biskop Fredrik Modéus som på DN Debatt den 10 maj skrev ett angeläget och upplysande inlägg under rubriken ”Regeringen har glömt våra existentiella behov”....
...Det är hög tid att vi vågar se hela människan och hela människans behov. Kroppen – det fysiska har sina behov precis som själen – har sina behov. Men det gäller i lika hög grad det andliga, de existentiella behoven där vi på allvar behöver ta till oss biskop Fredrik Modéus uppmaning att släppa den existentiella beröringsskräcken.

Var finns de politiker som vågar se till hela människan? Kan vi tillsammans bejaka och bygga ett samhälle som vågar se hela människan och se till hela människans behov? Jag väljer att tro att det är möjligt, därför att för Gud är allting möjligt!

Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: