3 apr. 2024

ATT FINNA LIVET – Ords 8

 


Bibelläsning: Ordspråksboken 8
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbs+8&version=SFB15

"Den som finner mig finner livet och får nåd från Herren"  (Ords 8:35 FB)

Tidigare i samma kapitel står det att "de som söker mig finner mig" (vers 17).

Jesus är livet (Joh 14:6) och var och en som uppriktigt söker honom får nåden att finna honom.

Då vi funnit Jesus får vi önskan att vandra på rättfärdighetens väg (vers 20). Det står till och med att vi ska vandra mitt på stigen för att inte falla ner i något dike vid sidan av stigen eller att inte bli skadad av taggiga växter och annat vid sidan av stigen.

Det finns många i dag som vill tänja på gränserna. Som gärna vill testa hur långt ut man kan komma på stigen och kanske till och med vill gå vid sidan av stigen.

Men den som vill gå på rättfärdighetens väg bör följa rådet att gå mitt på stigen och vara noga att hålla goda marginaler till orättfärdigheten vid sidan av stigen. 

_________________________________
- Mannakorn att tugga på under dagen:
Jag vill vandra mitt på livets stig där
ditt ljus leder mig steg för steg. Jag
vägrar att ge mig ut i gråzonerna där
man kompromissar med Din sanning.

_________________________________

Innehåll:
Ordspråk om hur man finner livet och vandrar på rättfärdighetens väg.

Kommentar:
"Att frukta Herren är att hata det onda" (vers 8). Att frukta Herren innebär inte i första hand att vara rädd för Herren. Det handlar mer om att vörda, högakta Gud.

Det största budet är enligt Jesus "att älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet" (Matt 22:37-38).
- Om vi verkligen älskar Herren kan vi inte annat än hata det onda som Gud själv hatar.
- Om vi verkligen älskar Herren aktar vi oss noga för att göra saker som gör Honom illa.
- Om vi verkligen älskar Herren är vi noga med att lyssna till och lyda Hans ord: "Den som har mina bud och håller fast vid dem är den som älskar mig" (Joh 14:21) och "Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord" (Joh 14:23).

Till eftertanke:
I våra dagar finns det många som ser på Gud som "en kompis", en nästan likställd med oss själva, som vi kan komma till då vi önskar få något gjort.

Även om "frukta Herren" inte behöver betyda att vara rädd för Honom, borde det inte finnas mer av gudsfruktan i våra liv? Han är ju trots allt den som en gång ska döma oss för hur vi levt vårt liv.
- Vad lägger du in i begreppet "frukta Herren"?

Inga kommentarer: