3 apr. 2024

Psalm 144 - DET SALIGA FOLKET

 


Bibelläsning: Psalm 144
"...saligt är det folk som har det så, ja, saligt är det folk som har HERREN till sin Gud." (Ps 144:15)

Då jag läste denna psalm hade jag just läst två artiklar med detta budskap: Att tro på Gud innebär högre livskvalitet.

Den ena artikeln hette ”Religiösa är gladare och lever längre”. Den handlar om att starkt troende människor är lyckligare, får färre hjärtsjukdomar och lever ett sundare liv än andra. Artikeln bygger på en stor internationell undersökning.

Den andra artikeln är skriven av en stressforskare och har rubriken ”Fria zoner banar väg för ett lyckligare liv”. Den handlar om vårt behov av neutrala zoner i livet. Artikeln pekar framför allt på tre kännetecken på ett liv med hög livskvalitet:
1/ Att man är aktiv. Att producera något.
2/ Att man får tillräckligt med sömn.
3/ Att man har kontakt med ett högre väsen, Gud.

Båda artiklarna bekräftar något som Psalm 144 vetat mycket länge. Att ha Herren till sin Gud skapar saliga, lyckliga människor.
________________________________________

Mannakorn att tugga på under dagen:
Saligt är det folk som har Herren till sin Gud.
________________________________________

Kommentar
I de första två verserna ger David uttryck för vem Gud är för honom: min klippa, min nåd, min borg, mitt värn, min räddare, min sköld, min tillflykt. Smaka på de orden. Vem är Gud för dig?

I vers 3-4 talar eller sjunger David om människans förgänglighet (se också Hebr 2:6) och därefter ber David att Gud ska straffa de ogudaktiga (vers 5-8).

Psalmen avslutas med en lovsång till Gud (vers 9-15).

Inga kommentarer: