2 apr. 2024

FRÅN FINGRET TILL HJÄRTAT – Ords 7

 

Bibelläsning: Ordspråksboken 7
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbs+7&version=SFB15

"Min son, tag vara på mina ord och göm mina bud inom dig. Håll mina bud, så får du leva, bevara min undervisning som din ögonsten. Bind dem om dina fingrar, skriv dem på ditt hjärtas tavla." (Ords 7:1-3 FB)

Då vi binder en knut på ett snöre runt ett finger brukar vi göra det för att inte glömma något viktigt. Våra händer har vi alltid synliga framför oss.

I dagens bibelvers talas det om att ha Guds ord på två ställen. Bundna om våra fingrar och skrivna i våra hjärtan.

Fingrarna finns ute i det synliga. Vi kan styra vad som sker med fingrarna. Hjärtat är det som sker inom oss. Vi kan inte skriva i hjärtat lika naturligt som vi binder något om fingrarna.

För att det ska hända något inne i vårt hjärta måste vi göra något ute i det synliga som vi kan påverka. Det stilla stunden tillsammans med Gud och Guds ord påverkar vad som händer inne i vårt hjärta.

Vi måste komma ihåg att bli stilla inför Guds ord och meditera på ordet för att det ska kunna komma in i vårt hjärta.

Påminn dig själv om att det är dags att ha din stilla stund med Herren. Skaffa dig den vanan, så att du dagligen tar tid att vara tillsammans med Herren. Då kommer han att skriva i ditt hjärta. Då kommer han att forma ditt hjärta så att du mer och mer blir den person som han skapade dig för att vara. 

____________________________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Jag vill skapa vanan hos mig själv
att varje dag bli stilla inför Ordet och
höra vad Herren vill skriva i mitt hjärta.

____________________________________

Innehåll:
Fortsättning av varningarna för lösaktighet

Kommentar:
Vers 1-5 handlar om att hålla buden och bevara dem i hjärtat.

Vers 6-27 beskriver mannens väg i skymningen till den prostituerade och hur den prostituerade lockar mannen in till sig. Resultatet av mannens besök till den prostituerade beskrivs som "vägen till dödsriket" (vers 27).  

Till eftertanke:
Det handlar mycket om att hålla buden och låta Ordet få fäste i hjärtat. Ordet och buden kan ofta upplevas som ett staket, ett hinder för mig att göra det jag vill. Men ett staket är inte bara ett hinder, det är också ett skydd för att inte gå ut och göra det som kan få negativa konsekvenser både för mig själv och för andra.
- Hur upplever du buden och Guds Ord? Som en begränsning eller som ett beskydd?

Inga kommentarer: