1 apr. 2024

GUDS ORD ÄR VERKSAMT - Ords 6

 

Bibelläsning: Ordspråksboken 6
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbs+6&version=SFB15

"Ha dem alltid bundna vid ditt hjärta, fäst dem omkring din hals. Låt dem leda dig när du går, vaka över dig när du ligger och tala till dig när du vaknar. Ty budet är en lykta och undervisningen ett ljus, förmanande tillrättavisning är en livets väg." (Ords 6:21-23 FB)

Det handlar om att binda fast Guds ord vid sitt hjärta. Det kan man göra genom att läsa ordet och ständigt grunna på ordet.

Då vi gör det kan vi uppleva att ordet leder oss där vi går fram. Om vi somnar med Guds ord i våra tankar kan ordet vaka över vårt tankeliv då vi sover och då vi vaknar upp kan vi få uppleva hur ordet blir levande och talar till oss.

Guds ord är verksamt i oss dygnet runt - om vi bara läser det. 

- det leder oss
- det vakar över oss
- det talar till oss

_______________________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Läs ordet - grunna på ordet - ta Gud på ordet 
_______________________________

Innehåll:
Varning för olika slags dårskap (vers 1-19)
Varning för äktenskapsbrott (Vers 20-35)

Kommentar:
Vers 1-5 handlar om vårt ekonomiska förvaltarskap. Generositet får inte urarta till slöseri och återhållsamhet får inte leda till girighet.

Vers 6-11 talar om förhållandet mellan arbete och vila. Myran tas som föredöme då det gäller arbetsmoral. Sömnen är viktig men vi måste upprätthålla balansen mellan arbete och vila. Gud har uppfunnit vilodagen för att hjälpa oss att hålla veckobalansen mellan arbete och vila. På samma sätt bör vi respektera dygnsbalansen mellan arbete och vila för att kunna fungera bra som människor.

Vers 11-19 varnar för att fara med osanning, stolthet och att handla svekfullt.

Vers 20-23 uppmanar att hålla fast vid föräldrarnas undervisning och att låta de orden styra livet. På samma sätt ska vi hålla fast vi Guds Ord för att leva ett gott liv.

Vers 24-35 Varnar för att få begär till, och låta sig berusas av främmande kvinnor. Framför allt prostituerade och gifta kvinnor (om det inte är den kvinna du är gift med).

Till eftertanke:
Salomos visdomsord får vi ta emot som Guds Ord till oss.
- Läs Ordet, grunna på Ordet, ta Gud på Ordet så kan du få uppleva att Ordet talar till dig, leder dig och vakar över dig.

Inga kommentarer: