2 apr. 2024

DAGENS ANDAKT, den 2 april

 

Han må göra med mig som det behagar Honom” (2 Sam 15:26b) 

David var på flykt undan sin egen son som hade gjort uppror och ville ta kungamakten från honom. När han flydde med allt sitt husfolk hade han också med sig Guds förbundsark. David ville leva nära Herren. Men så inser han det opraktiska i att släpa med sig den stora förbundsarken när han var på flykt, och han beslutar sig för att skicka tillbaka den till staden han just lämnat. Han säger ”Om jag finner nåd för Herrens ögon skall han föra mig tillbaka så att jag åter får se honom och hans boning. Men om han säger: Jag finner inte behag i dig – se, här är jag, han må göra med mig vad han finner för gott.” Här är det som om David lägger hela sitt liv i Guds hand. Han kommer in en livsstil som svarar ”Som du vill, Herre” (Whatever Lord!) på alla händelser som möter honom.

Det är ett underbart tillstånd att leva i. Jag ser bilden av det lilla valnötsskalet, som flyter på vattnet och följer med i vågornas dramatiska rörelser. Ena stunden far det lilla nötskalet ner i en djup vågdal och nästa sekund far det upp på en vågkam. Så vill jag se mitt liv inneslutet i Guds hand som i ett nötskal. Där kan jag vara trygg antingen det bär ner i vågdalen eller upp på de höga höjderna. 

BÖN

Herre, Du som har det stora perspektivet, som ser helheten, låt mig få leva mitt liv omsluten av din trygga hand. Gör med mig det som du finner för gott idag. Jag ber bara om att du ska bevara mig i din hand, antingen det blir en dag på höjden eller i djupet.

Inga kommentarer: