17 apr. 2019

Dagens Andakt 17 april

De som känner dig, Herre, litar på dig, ty du sviker inte dem som kommer till dig”
 (Ps 9:11)

Vilket underbart löfte detta är. Drar vi ut konsekvensen av bibelversen, förstår vi att ju mer vi lär känna Gud, desto mer kan vi lita på honom. För varje gång vi vågar sätta vår lit till honom kommer vi att bli starkare i vår tro, därför att Guds natur är sådan att han inte sviker oss när vi kommer till honom.

BÖN


Gud, hjälp mig att lita på dig idag. Om svårigheter möter mig, påminn mig om att jag ska vända mig till dig som aldrig sviker.

______________________
Dagens andakt på norsk
==>
Daily devotion in English
==>
__________________________

Inga kommentarer: