10 apr. 2019

Dagens Andakt den 10 april


”När ni kommer till honom den levande stenen… då blir också ni levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus…” (1 Petr 2:4)

Det finns ett gammalt ordspråk som lyder: ”Säg mig vem du umgås med så ska jag säga dig vem du är”.  Dagens bibelord talar om mer än att vara lik någon. När vi får möta Jesus på djupet blir vi förvandlade. När vi blir frälsta får vi del av hans natur, blir heliga och får förmågan att frambära andliga offer som Gud vill ta emot. Gud är helig och kan inte ha något med det som är syndigt att göra. Han tål inte synden, men tack vare Jesus kan vi, som av födseln är syndiga ändå få tillträden till honom. Frälsningen kallas ibland för att man blir född på nytt. Det handlar om en förvandling som är så genomgripande som att födas en gång till.

BÖN
Jesus du visste att människan gick miste om gemenskapen med Gud genom syndafallet. Tack för att du var villig att betala priset för att gemenskapen skulle kunna bli återupprättad igen. Tack för att din död på korset är tillräcklig för att jag ska få leva i Guds närhet idag.
______________________
Dagens andakt på norsk
==>
Daily devotion in English
==>
__________________________

Inga kommentarer: