18 apr. 2019

Dagens Andakt den 18 april

”Ibland misslyckades lerkärlet som krukmakaren formade med sina händer, och då gjorde han om det till ett nytt kärl … skulle jag inte kunna göra med er, Israels folk, så som denne krukmakare gör, säger Herren” (Jer 18:4,6)

Vissa dagar blir allt fel. Inget du gör lyckas. Du blir missförstådd och känner dig utanför. Kanske beror det inte så mycket på dom andra. Det kanske bara är det att du känner dig misslyckad och låter dina negativa tankar styra ditt sätt att vara. Då sänder du ut negativa signaler till andra och andra svarar på det dom ser i dig.
Ingen behöver fastna i negativism. Herren kan förvandla det som är misslyckat till något fantastiskt, om vi bara vågar överlåta oss i hans händer.

BÖN
Herre, tack för att jag får vara som kärlet i krukmakarens händer och låta mig formas av dig. Tack för att du kan omskapa och förnya det som blivit fel i mitt liv. Jag överlåter mig på nytt till dig du som skapat hela mig. 

______________________
Dagens andakt på norsk
==>
Daily devotion in English
==>
__________________________
 

Inga kommentarer: