25 apr. 2019

UTMANINGEN 25 apr - Joh 15

ATT BÄRA FRUKT

Bibelläsning: Johannesevangeliet 15
"Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra." (Joh 15:5 FB). "Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består" (Joh 15:16 FB)

Förutsättningen för att bära frukt är att förbli i honom, för utan honom kan vi ingenting göra. Fruktbärandet är inte något vi gör, utan något han gör då vi förblir i honom.

Han har bestämt om oss att vi ska bära frukt som består. Amen = låt det ske!

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Förbli i honom!

Inga kommentarer: