10 apr. 2019

Föräldrar till attack mot svenska transvården

- Världen idag -
Vården av personer med upplevd könsdysfori drivs av ideologi. Det skriver en grupp föräldrar till barn som vill ”byta kön”, i en debattartikel i Svenska Dagbladet. I artikeln berättar de att några av dem blivit anmälda till socialtjänsten och hotats om att förlora vårdnaden av barnen då de varit kritiska till att låta barnen opereras.

Förra veckans avsnitt av Uppdrag granskning, som granskade vården av unga som upplever sig vara födda i fel kön, har fått många reaktioner. Nu går ett tiotal föräldrar som har barn med upplevd könsdysfori ut i en debattartikel i Svenska Dagbladet och kritiserar den svenska vården.

”Vår uppfattning är att det finns en ideologi som driver vården av transpersoner där alla dessa, oavsett tidigare psykiska besvär, uteslutande ska bekräftas i sin självbild”, skriver föräldrarna, som vill vara anonyma.

De lyfter fram det faktum att könsdysfori ökat explosionsartat bland unga personer de senaste åren och påpekar att vården samtidigt sagt att ingen som ber om hormonbehandling och underlivs­kirurgi ska nekas detta.


Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: