20 apr. 2019

Dagens Andakt 20 april

”…han är den levande Guden… som evigt förblir…han räddar och befriar, han gör tecken och under” (Dan.  6:26)

I gårdagens andakt berättade jag om Eva som blev frälst en bönekväll på ett ungdomsläger.  Kvällen efter hade vi en ny bönekväll och alla var församlade. Jag satt och bad för Eva att Gud skulle bekräfta sin kärlek till henne på ett annat sätt än bara genom mig och mina ord. När jag satt och bad kom en av de äldre ungdomsledarna som varit kristen under lång tid fram till mig. Gråtande berättade hon att Eva hade kommit fram till henne och önskat att de skulle be tillsammans. Ungdomsledaren trodde att Eva ville ha förbön, men plötsligt började Eva be rakt in i ungdomsledarens egen situation. Eva som absolut inte kunde veta något om hur den här ungdomsledaren hade det, fick tala läkande ord som träffade i hennes hjärta.
Det spelar ingen roll om vi varit kristna länge eller bara en kort tid. Om vi följer den helige Andes maning kan vi få vara redskap för Gud själv och vara hans budbärare till andra människor.

BÖN
Herre, du gör så många under ibland oss, men ibland känner vi inte igen dig i det som sker. Ibland tror vi att det bara är en mänsklig impuls som får oss att göra vissa saker. Men du har lovat att om vi ”frambär ädel metall utan slagg” (Jer. 15:19, 1917) ska vi få tjäna dig såsom mun. Hjälp oss att känna igen din helige Andes maning idag.  

______________________
Dagens andakt på norsk
==>
Daily devotion in English
==>
__________________________
 

Inga kommentarer: