16 juli 2019

Att formas av den bibliska världsbilden del 1

- Olof Edsinger -
Vi läser Bibeln för att förvandlas. För att helgas, ja, men också för att lära känna vår Herre och Frälsare och för att därigenom ”förvandlas genom förnyelsen av våra sinnen”. Men vad innebär detta i praktiken? I den första av två artiklar bjuder SEA:s Olof Edsinger på lite sommarläsning om fem områden som blir centrala för den som vill låta sig formas av den bibliska världsbilden.

Något av det mest centrala i varje troendes kallelse är att formas till Jesu likhet – att bli mer och med lik sin Herre och Frälsare. ”Var så till sinnes som Kristus Jesus var”, skriver Paulus (Fil 2:5). Och i ett annat sammanhang: ”ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den nya människan, som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin Skapare” (Kol 3:9–10).

Denna förvandling berör hela våra liv. Herren vill vara med och påverka vårt sätt att tänka, tala, handla och prioritera, och Bibeln innehåller mängder av bud och förbud som har detta mål i sikte. Det är en process som med ett klassiskt uttryck brukar beskrivas som ”helgelsen”.

Alla som är bevandrade i den kristna teologin vet samtidigt att helgelsen inte främst ska uppfattas som en mänsklig aktivitet. Det är inte vi som är kallade att lyfta oss själva i håret och inför Gud försöka prestera en kristen livsstil. I stället handlar helgelsen om att byta utgångspunkt för våra egna liv. Att sätta Herren i stället för oss själva i våra livs centrum. Och att där – fyllda av hans helige Ande – låta Gud påbörja sin förvandling av oss själva. Inifrån och ut. För att på nytt citera Paulus: ”anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja: det som är gott och fullkomligt och behagar honom” (Rom 12:2).

Denna förvandling ska alltså djupast sett ses som den helige Andes verk. Men detta hindrar inte att vi också måste samarbeta med Anden. Och ett av de viktigaste sätten att göra detta på, är att ”utsätta” oss för uppenbarelsen i Guds Ord.


Läs mer här:  https://www.sea.nu/att-formas-av-den-bibliska-varldsbilden-del-1/

Inga kommentarer: