18 juli 2019

UTMANINGEN 18 juli - 1 Kor 10

DÅ VI MÖTER PRÖVNINGAR


Bibelläsning: Första Korintierbrevet 10
"Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och skall inte låta er prövas över förmåga: när han sänder prövningen visar han er också en utväg, så att ni kommer igenom den." (1 Kor 10:13 Bibel 2000)

Vi möter prövningar här i livet. Ibland kan vi tycka att de kommer orättvist. Livet drabbar oss på så olika sätt.

Men i allt detta får vi hålla fast att Gud är trofast: Han kommer att visa oss en utväg.

Ibland får vi bara tålmodigt vänta. Utvägen kanske inte kommer precis då vi tycker den borde komma. Utvägen kanske inte heller är den utväg vi räknat med.

Men håll ut. Gud är trofast. Han kommer att visa utvägen.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud är trofast!

Inga kommentarer: