20 juli 2019

Inför söndagen: SÄND MIG!

- Från kyrkoaretstexter.se -
APOSTLADAGEN - Sänd mig
Jes 6:1-8, 1 Pet 2:4-10, Matt 16:13-20, Ps 40:6-12

Bibeln är tydligt förankrad i historia, geografi och samtida kultur. Helgens text från Matteus 16 är ett sådant exempel där platsen och geografin förstärker Jesu undervisning.


Varför tar Jesus med sig lärjungarna och vandrar två dagsturer till området kring Caesarea Filippi? Var det verkligen nödvändigt att gå fyra mil norr om Galileiska sjön till det mest hedniska området på den tiden för att undervisa om församlingen?

Ceasarea Filippi ligger vackert beläget vid foten av berget Hermon. Här har Jordan floden ett av sina tre källflöden. Idag heter platsen Banias naturreservat, och bilden är tagen just nedanför ruinerna av staden.

Här tillbads guden Pan som var hälften människa och hälften get. I grekisk konst avbildas han ofta i sexuellt relationer med både kvinnor, män och getter. Grottorna här kallades i folkmun helvetets portar och hade blivit ett centrum för hednisk avgudadyrkan. Här offrade man, tillbad och utövade sexuella orgier. Ordet PANik kommer från just guden Pan och det tillstånd av trans man kunde uppleva under musiken från PANflöjter som användes under riterna. Till och med romarna, som själva inte är kända för sin höga moral, tyckte att man gick för långt i sin avgudadyrkan häruppe i Caesarea Filippi.

Genom årtusenden har samma vattenflöden runnit genom Israel. Trötta efter vandringen sätter sig Jesus och lärjungarna ner och dricker från det klara friska vattnet någonstans lite söder om staden. Det är här, i trakten av Caesarea Filippi, som Jesus undervisar om församlingens position över mörkret och ondskan och säger "på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den." (Matt 16:18)


Läs mer här:  https://www.facebook.com/kyrkoaretstexter/photos/a.476168509074475/2552449894779649/?type=3&theater

Inga kommentarer: