20 juli 2019

Dagens Andakt 20 juli


”Du kommer emot mig med svärd och spjut och sabel. Jag går emot dig i Herren Sebaots namn, hans som är Israels härars Gud och som du har smädat. Idag skall Herren utlämna dig åt mig…” (1 Sam 17:45)

Sammanhanget för dagens bibelord är den kända berättelsen om Davids kamp emot jätten Goljat. Guds folk låg i strid med filisteerna. De hade en stor och mäktig krigare som smädade och utmanade israeliternas krigshär. 
 
Israeliterna bävade och undrade hur de skulle kunna besegra filisteerna, och framför allt hur de skulle kunna besegra Goljat. Så kommer David in på scenen – den lille pojken, som var så ung att han inte ens fick vara med i kriget. Men David hade det som de israelitiska soldaterna saknade. Han hade rätt perspektiv. Någon har sagt: ”Soldaterna såg Goljat i relation till sig själva – och bävade, men David såg Goljat i relation till Gud och triumferade”.  
 
Det är inte så svårt att dra parallellen till vår tids kulturella ”jättar” som utmanar och smädar Guds folk idag. Det är inte heller svårt att hitta kristna som bävar inför dessa vår tids Goljatar. Men Herren söker också idag efter Davidsmänniskor, som har rätt perspektiv och förstår att dessa jättar inte har något att komma med inför levande Gud och som vågar handla därefter. 

BÖN
Herre, tack för att du är med ditt folk idag, som du var på Davids tid. Hjälp oss idag att ha rätt perspektiv och inte mäta svårigheterna efter vår egen förmåga utan efter din förmåga.  
______________________
Dagens andakt på norsk
http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

Inga kommentarer: