5 juli 2019

UTMANINGEN 5 juli . Ps 79

FÖRLÅTELSE

Bibelläsning: Psalm 79

"Rädda oss och förlåt våra synder för ditt namns skull" (Ps 79:9 FB)

Människans behov av förlåtelse har alltid varit stort. Psalmförfattaren skrev för cirka tretusen år sedan om det som också är människors behov idag.

Även om ordet synd inte används så ofta i vår tid finns behovet av förlåtelse kvar. Behovet av befrielse från skuld och misslyckanden. Behovet att få lägga av det som varit och bli fri. Behovet att få starta på nytt. Behovet av att ha en plats där vi kan lägga av våra bördor av skuld och skam.

Jesus uppmanar oss i "Fader Vår" att be: "Förlåt oss våra skulder" (Matt 6:12).

Det fantastiska är att han gör det. Han förlåter våra synder. "Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter våra synder och renar oss från all orättfärdighet" (1 Joh 1:9)

Han förlåter oss och renar oss från all orättfärdighet! Det finns en ny start. Vi får lägga av allt det som tynger. Nu!

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Jesus förlåter mig och gör mig ren!

Inga kommentarer: