6 juli 2019

UTMANINGEN 6 juli - Ps 80 + 81

GUDS ANSIKTE
 
Bibelläsning: Psalm 80
"Gud upprätta oss, låt ditt ansikte lysa så vi blir frälsta" (Ps 80:4 FB)

Denna bön återkommer tre gånger i Psalm 80 (vers 4, 8 och 20). Den bads under en tid av stora motgångar och prövningar. Man upplevde det som att Herren inte längre hade sitt ansikte vänt mot dem, eller som att inte Guds ansikte längre lyste över dem med sin närvaro.

Guds ansikte representerar Guds närvaro. Det gav, och ger, en oerhörd styrka och trygghet att uppleva att Gud finns med i situationen och att han ser och upplever det som jag ser och upplever. Vi har ett behov av att bli sedda.

Då vi medvetet ber att Gud ska vända sitt ansikte till oss och att han ska låta sitt ansikte lysa över oss, ställer vi oss i Guds synfält och vi får uppleva det som alltid är sant: Hans ansikte är vänt mot oss och lyser av kärlek.==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Låt ditt ansikte lysa över mig idag.
 HÖR MIN RÖST!


Bibelläsning: Psalm 81
"...om du ändå ville höra mig" (Ps 81: 9 FB)

I denna psalm möter vi dels Gud, som försöker tala till och vägleda sitt folk, och dels ett folk som är så upptaget med sitt eget att de går sina egna vägar utan att lyssna.

Gud säger:
-Hör mitt folk (vers 9)
-Om du ändå ville höra på mig (vers 9)
-Mitt folk hörde inte min röst (vers 12)
-Om mitt folk ändå ville höra på mig (v 14)

Resultatet av att folket inte ville höra blev att de fick gå sin egen väg. "Då lät jag dem gå" (vers 13). Precis som i berättelsen om den förlorade sonen (Luk 15). Det var inte Faderns vilja att sonen skulle lämna hemmet, men han fick gå.

Vi har så lätt att göra upp våra planer och sedan be Gud välsigna dem i stället för att söka Guds plan för oss. Men Guds planer är de bästa.

En tidigare general i Frälsningsarmén, John Gowans, sa: "Ta reda på vad den Helige Ande håller på med, och följ med."==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Hjälp mig Herre att höra då du talar till mig idag.

Inga kommentarer: