12 juli 2019

Dagens Andakt 12 juli

”Hur skulle en sådan som jag kunna gå till farao och föra israeliterna ut ur Egypten? Gud svarade: Jag skall vara med dig…” (2 Mos 3:12)                                                        

Mose var Guds utvalda redskap. När jag tänker på honom ser jag honom framför mig som den store ledaren, som räcker ut sin stav över vattnet och vattnet delar sig. Jag tänker på honom när han talade till klippan och folket fick vatten och när han bad så att folket fick manna från himlen. Mose hade verkligen ”tumme med Gud”. Ändå är det Mose som säger orden i dagens bibelord: Hur skulle en sådan som jag …?
Jag har många gånger ställt samma fråga: Hur skulle en sådan som jag kunna göra det eller det? Vem är jag, att jag skulle kunna det? Men Gud räknar inte med vår mänskliga förmåga när han utväljer sina redskap. När han har utvalt dig och du ställer ”Vem-är-jag-frågan till honom, svarar han alltid. Jag skall vara med dig. Det är svaret på hur en sådan som du och jag överhuvudtaget ska kunna uträtta något för Gud.

BÖN
Tack Gud att du lovat att vara med mig idag och alla dagar. Tack för att din kraft är lika verklig idag som den var på Mose tid och att ingenting är omöjligt för dig.
 ______________________
Dagens andakt på norsk
http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

Inga kommentarer: