28 juli 2019

Del 3 - Den kyrka växer som har en kärleksfull gemenskap

Tillväxtfaktorer i historiens stora folkväckelser. Carl-Erik Sahlberg i boken "Miraklet S:ta Clara"
Carl-Erik Sahlberg inleder kapitlet med dessa ord:
Vad var det nu man sa om de första kristna? Jo: "Se hur de älskar varandra!"

Vad var det nu Jesus sa?: "Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra"

Hur försökte S:ta Clara uttrycka gemenskapen?

1. S:ta Clara rummet var en plats där man samlades efter vardagsmässor och högmässor, men också mitt i vardagen. Det var en plats för gemenskap, en plats där man hade tid för varandra.

2. Kyrkkaffet efter gudstjänsterna var prioriterade och sågs som en del av gudstjänsten.

3. Hemgrupperna med gemenskap, bön, bibelstudium, evangelisation och kamratsjälavård. S:ta Clara hade som bäst cirka 20 hemgrupper.

4. Vardaglig, kärleksfull gemenskap.

MINA KOMMENTARER
Hur ser det ut i den kår/församling som jag tillhör? Säger man om er "Se, vad de älskar varandra"? Följer vi Jesus bud om att vi ska älska varandra?

Det spelar ingen roll hut bra vi lyckas i alla de andra tillväxtfaktorerna om vi inte älskar varandra.

Vad kan vi gör för att stärka kärleken, gemenskap?
______________________________ 
De tidigare inläggen i serien kan du läsa här:
 https://rupeba.blogspot.com/2019/07/tillvaxtfaktorer-i-historiens-stora_22.html


Du kan läsa mer om Sahlbergs bok här:
https://rupebabutiken.blogspot.com/2019/06/miraklet-sta-clara-carl-erik-sahlberg.html
_____________________________

Inga kommentarer: