29 juli 2019

Dagens Andakt 29 juli”Inte alla som säger ”Herre, herre” till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja.” (Matt 7:21)

Vi tror ibland att vår tid är helt unik och att det aldrig har varit svårare än idag att vara kristen. Sanningen är sannolikt den att kristna i varje tidsepok har sin egen kamp att utkämpa mot otro och olika angrepp på kristendomens anspråk. Catherine Booth som levde i slutet av 1800-talet hade en framgångsrik förkunnartjänst tillsammans med sin make och de fick se stora skaror av människor ta emot Kristus i sina liv. Hon sade vid ett tillfälle: ”…vi kan inte komma åt massorna – de har såna gruvliga fördomar emot allt vad sekter heter att de inte kommer... Må Herren visa oss vad vi ska göra… jag inser …. att den religion som behagar Gud består mer i att göra hans vilja än att erfara goda känslor…”. Massor av människor kom till tro. Ändå var hon medveten om svårigheten att nå massorna på grund av deras fördomar. Känns det bekant?
Men det viktigaste budskapet är kanske den sista delen i hennes uttalande, där hon beskriver två slags kristendom, den ena som gör Guds vilja och den andra som bara vill uppleva härliga känslor. Om vi vill behaga Gud och om vi vill komma in i himmelriket en gång, måste vi ställa frågan till oss själva: Vill jag göra Guds vilja eller vill jag bara uppleva härliga känslor? 

BÖN
Jesus, tack för alla underbara upplevelser som vi får vara med om i livet tillsammans med dig. Men hjälp oss att vi inte blir så upptagna av de hänförande känslorna att vi glömmer att göra din vilja.
 ______________________
Dagens andakt på norsk http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

Inga kommentarer: