28 juli 2019

UTMANINGEN 28 juli - 1 Kor 16

EN ÖPPEN DÖRR – 1 Kor 16


Bibelläsning: Första Korintierbrevet 16
I Efesus stannar jag till pingst, eftersom en dörr står öppen för mig till ett stort och omfattande arbete. Jag har också många motståndare. (1 Kor 16:8-9 FB)

Paulus korrigerade sina planer för att han hade upptäckt en öppen dörr där han kunde gå in och tjäna Gud och människor.

Det finns också en öppen dörr för tjänst i ditt liv. Du kanske inte har upptäckt den än, men se dig omkring och lyssna på Gud. Den öppna dörren kanske innebär att du måste förändra det som du planerat.

Men, då du upptäcker den öppna dörren så måste du gå in i den tjänsten. Herren vill välsigna dig och låta dig bli till välsignelse.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig Herre att se den dörr du öppnat för mig idag.


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE


Apostelns resplaner - Vers 1-9
Man ser tydligt att Paulus resplaner inte är alltför fastlåsta. Det finns en plan, men den planen är öppen för korrigeringar av den helige Ande. Just nu skall han stanna i Efesos eftersom en dörr står öppen för honom till ett stort och omfattande arbete. Samtidigt skriver han att det finns många motståndare.
Till eftertanke:
Det verkar här, som i kyrkohistorien i övrigt, att de stora framgångarna sker under stort motstånd. Det var inte lätt för Frälsningsarmén att öppna verksamhet i Sverige. Myndigheterna och gatans folk gjorde allt för att motarbeta Frälsningsarmén. Samtidigt växte Frälsningsarmén och spred sig i en enorm hastighet över landet.

Avslutande hälsningar

I de avslutande hälsningarna uppmanar Paulus församlingen att vaka och stå fasta (vers 13), att låta allt de gör ske i kärlek (vers 14).
Paulus nämner också några personer som har upplivat hans ande (vers 18).
Till eftertanke:
Hur är det med mig? Och hur är det med dig? Skulle samma sak sägas om oss? Blir människor upplivade av att träffa dig, eller blir de nedslagna? Bestäm dig att låta Gud göra dig till en människa som upplivar andra.

En helig kyss (vers 20)
Så uppmanar han församlingen till slut att de ska hälsa varandra med en helig kyss.
Till eftertanke:
Varför hälsar inte vi varandra på det sättet? Se kommentar till kapitel 11.

Inga kommentarer: