22 juli 2021

DAGENS ANDAKT, den 22 juli


 ”Ty så säger Herren om de folk som plundrat er: Den som rör vid er, han rör vid min ögonsten.”
(Sak 2:8)

Ibland kan man som kristen känna sig väldigt ensam och utlämnad. De allra flesta människor som lever runt oss i samhället är inte bekännande kristna. De delar inte våra värderingar och de har ingen eller endast liten förståelse för att vår kristna tro är viktigare än allt annat. Inte heller har de någon förståelse för att vi blir sårade precis som alla andra av nedsättande och försmädliga uttalanden. Dagens bibelord ger tröst till den som får utstå andras förakt på grund av sin kristna tro.

Dagens bibelord försäkrar oss om att Gud ser vad som händer och att han kommer att försvara oss. Ordet ögonsten definieras i Nationalencyklopedin som ”någon eller något som är föremål för viss persons varmaste uppskattning”. Och vi kan vara säkra på att om vi är hans ögonsten kommer han inte att lämna oss ensamma, utan han vill vara med och dela smärtan. Han vill ge oss glädje över att vi får dela hans lidanden och han kommer att försvara oss.   

      BÖN
Herre, tack att jag får räkna mig som din ögonsten idag – att jag får vara föremål för din varmaste uppskattning. Hjälp mig att lita på att du inte överger dem som bekänner sig till dig.

Inga kommentarer: