16 juli 2021

UTMANINGEN 16 juli - Jes 64

 

FORMAD AV GUD

Bibelläsning: Jesaja 64
Läs bibeltexten här

"Men du, Herre, är vår fader. Vi är leran och du har format oss, vi är alla ett verk av din hand." (Jes 64:8 Bibel 2000)

Du är formad av Gud för en alldeles speciell uppgift. Krukmakaren sätter inte igång att forma leran på måfå. Han vet vad han vill skapa och till vilket ändamål.

På samma sätt tänkte Gud då han skapade dig.

Han har skapat dig för en speciell uppgift. Gud har tänkt något speciellt då han skapade dig och han kallar dig in i den uppgiften. Det är inte frågan om Gud kallar dig, utan till vad han kallar dig.

Fråga Gud vad hans kallelse är för ditt liv, och då du hört Honom säga det till dig, gör allt du kan för att på bästa sätt uppfylla den kallelse Han lagt på dig.

Det är först i din uppgift som ditt liv kan blomstra på bästa sätt.

- Mannakorn att tugga på under dagen: Vad är just jag skapad till att göra?
____________________

Innehåll:
Bön om Guds ingripande

Kommentar:
En bön om att Herren ännu en gång ska gripa in. Bönen uttrycker tacksamhet över vad Herren gjort i gångna tider (vers 3-4), och hur Herren blev vred då vi trots Hans omsorg om oss fortsatte att synda (vers 5). I förra kapitlet kunde vi läsa att den Helige Ande blev bedrövad och här läser vi att Gud själv blir vred. Hela gudomen upplever mänskliga känslor.

Vi är alla orena, saknar rättfärdighet och vi åkallar inte Herren som vi borde (vers 6-7). Det finns bara ett hopp: Att vi överlåter oss i Guds händer och låter Honom forma oss (vers 8). Vi är leran (det som inte har något värde) och Gud är krukmakaren (som skapar något fint av det som var misslyckat). Läs mer om krukmakaren i Jeremia 18:1-6.

Till eftertanke:
Liknande tankar kan vi läsa i Rom 3:21-23. Vi kan inte av oss själva bli rättfärdiga inför Gud. Men Gud har en annan lösning. Hur skulle du förklara verserna i romarbrevet för någon som inte känner Jesus?


Inga kommentarer: