15 juli 2021

Omöjligt vara född i fel kropp


 - Debattinlägg i Dagen av

Kön är ett spektrum med många nyanser, jämförbart med dag och natt, skriver Ulrica Davidsson i sin artikel “Ett könsneutralt språk synliggör att människor är skapade olika” (Dagen 23 juni). Men jag vill hävda att det är betydligt mer inkluderande och fritt att i stället se på kön som två breda kategorier. Ett spektrum bygger nämligen alltid på ytterligheter. Om kön är ett spektrum blir ena ytterligheten det extremt stereotypt manliga och den andra ytterligheten det extremt stereotypt kvinnliga. För att kunna välja var på skalan man ska placera sig själv så måste man hela tiden förhålla sig till dessa ytterligheter. Paradoxalt nog befäster detta synsätt alltså extrema könsstereotyper.

Om man i stället ser på kön som två breda kategorier finns inget behov av extrema könsstereotyper. Biologin är den minsta gemensamma nämnaren som talar om vilken kategori man tillhör, och inom den kategorin finns en stor bredd av personligheter. Ingen man är mer manlig än någon annan. Ingen kvinna är mer kvinnlig än någon annan. Visst finns det vissa gemensamma drag som generellt sett stämmer på män och kvinnor i allmänhet, men hur väl man känner igen sig i dessa påverkar inte om man är man eller kvinna. Häri finns en vila och en frihet att verkligen få vara sig själv.

Läs mer här:  https://www.dagen.se/debatt/2021/07/09/omojligt-vara-fodd-i-fel-kropp/

Inga kommentarer: