18 juli 2021

UTMANINGEN 18 juli - Jes 66

 

FRUKTA GUDS ORD

Bibelläsning: Jesaja 66
Läs bibeltexten här

"Jag skådar ner till den som är betryckt och har en förkrossad ande, och till den som fruktar mitt ord" (Jes 66:2 FB)

Här nämns tre speciella grupper som Gud på ett speciellt sätt ser till:
-den som är betryckt
-den som har en förkrossad ande
-den som fruktar Guds ord

Gud ser alltid till den som har det svårt. Den som är betryckt och har en förkrossad ande har ständigt Guds omtanke.

Men Herren ser också till den som fruktar Guds ord. Frukta här betyder inte att vara rädd för, utan snarare att hedra, ära, se upp till och ta på allvar. Många har idag förlorat respekten för Guds ord och sätter sig sig själv till domare över ordet.
Men Herren ser på ett speciellt sätt till den som fruktar Hans ord... 

- Mannakorn att tugga på under dagen: "Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå" (Jesus i Matt 24:35)

_____________________
Innehåll:
Profetia om Israels pånyttfödelse: "Kan ett land komma till liv på en dag?" (vers 8)

Kommentar:
Vers 1-4
Gud går tillrätta med ett folk som fastnat i sin dyrkan av det yttre: Templet och tempeltjänsten. Gud ser till det som finns inne i människan och inte bara vad som sker i det synliga
(vers 1). Gud ser till den som är betryckt, som har en förkrossad ande och som fruktar Guds Ord (vers 2). Vi kan se samma förhållande i Nya Testamentet. Herren söker gemenskap ett folk. Men istället för att söka gemenskap med Gud har folket sitt fokus på själva Templet. Jesus lämnar då Templet och säger att han inte kommer att komma tillbaka förrän de frågar efter Honom (Matt 23:37-39).
   I stället för att söka Gud går folket sina egna vägar (vers 3) och de lyssnar inte efter Guds tilltal till dem (vers 4).

Vers 5-14
Trösteord till dem som hör och fruktar Guds ord (vers 5). I Jerusalem ska ni få tröst (vers 13). Gud kommer att göra under genom att återupprätta Jerusalem på en enda dag (vers 8). Detta löfte uppfylldes:
1/ Då Israels barn fick återvända till Jerusalem efter fångenskapen i Babylon för att åter bygga upp staden och Templet.
2/ Då nationen Israel kunde födas på nytt på en enda dag år 1948.
3/ I det slutliga himmelska Jerusalem (Upp 21:2-5).

Vers 15-24
En tid ska komma då alla folk ska kunna uppleva Guds härlighet (vers 18). Missionärer ska sändas ut till hednafolken och förkunna Guds härlighet (vers 19). Den världsvida väckelsen började på den första pingstdagen i Jerusalem och spred sig sedan ut över hela jorden. Den väckelsen fortsätter ännu och du är en del av den.
   De avslutande verserna i Jesaja talar om de nya himlarna och den nya jorden som ska bestå i evighet (vers 22 och Upp 21:1)

Till eftertanke:
Kapitlet tar upp spänningen mellan den yttre formen och det inre innehållet i vår kristendom.
- Kan du se något av detta i kristenheten idag?
- Kan du se något av detta i ditt eget liv?


Inga kommentarer: