19 juli 2021

UTMANINGEN 19 juli - Jer 1

 

JAG LÄGGER MINA ORD I DIN MUN

Bibelläsning: Jeremia 1
Läs bibeltexten här

"Se, jag lägger mina ord i din mun" (Jer 1:9 FB)
Jeremia hade en kallelse från Gud. Redan innan Jeremia formades i moderlivet var han kallad av Gud (vers 5). Så är det med varje människa. Ingen människa är en slump. Varje människa har en kallelse från Gud och livets mening är att finna sin kallelse och leva i den.


Kapitlet börjar med att Herrens ord kom till Jeremia (vers 2). Gud talar till oss genom sitt ord och vi kan också säga att Herrens ord kommer till mig, då Gud "talar" till oss på ett speciellt sätt genom sitt ord.


Men Gud ville inte att Jeremia bara skulle ta emot Guds ord. Gud ville att Jeremia också skulle handla på Guds ord.


Gud ville inte att Jeremia bara skulle höra Guds ord i öronen. Gud ville lägga sina ord i Jeremias mun så att Jeremia kunde tala ut Guds ord till folket.

"Stå upp och tala till dem alt vad jag befaller dig" säger Gud till Jeremia i vers 17. Jeremia kanske fruktade för att bära fram Herrens ord, så Herren gav honom löftet: "Jag är med dig, säger Herren, för att rädda dig" (vers 19).


Det är viktigt att vi tar emot Guds ord. Att låta Guds ord "komma till oss." (vers 2). Men det är lika viktigt att handla på ordet. Att göra något med ordet vi har fått ta emot. 

- Mannakorn att tugga på under dagen: Ta tid med Guds ord och låt det tala till dig.

_____________________
Innehåll:
Jeremias kallelse och syner

Kommentar:
vers 1-2
Jeremia uppger den tidsperiod som han verkade med utgångspunkt i Juda kungars regeringsländer fram till Jerusalems fall då Sidkia var kung. Men längre fram får vi veta att Jeremia fortsatte att verka även efter Jerusalems fall.

vers 4-10
Jeremias kallelse
Då Gud talar om för Jeremia att han är kallad till profet, svarar Jeremia varför det inte är möjligt "Jag är för ung" (vers 6). Jeremia använde samma teknik som Moses då han blev kallad. I stället för att omedelbart lyda Herren talar han om varför det är omöjligt. Men Moses kunde inte skylla på att han var för ung. Moses var åttio år då han blev kallad. Du kan läsa om Mose olika argument för att inte gå in i den uppgift Gud kallade honom (2 Mos 4:1-13). Moses avslutar sina motargument med att be Gud skicka någon annan i stället.

Men Gud försäkrade Jeremia om att han inte behövde vara rädd för skulle var med honom  och rädda honom (vers 8). Därefter rörde Herren vid Jeremias mun och la sina ord i hans mun (vers 9).

Vers 11-17
Två syner
1/ Den första synen var ett blommande mandelträd. Det var en symbol för att Herren ska vaka över sitt ord för att uppfylla det.
2/ Den andra synen var en kokande gryta i norr som lutar hitåt (vers 13). Den bilden talar om den kommande invasionen norrifrån mot Jerusalem. Herren uppmanar Jeremia att sätta igång och talar om för Jeremia att han kommer att möta motstånd, men att Herren kommer att vara med honom och rädda honom (vers 17-19).

Till eftertanke:
Mose hade sin argument för att inte lyda Gud och Jeremia hade sina.
- vilka är dina argument att inte lyda Herren?

Inga kommentarer: