17 juli 2021

UTMANINGEN 17 juli - Jes 65

 

GUDS UTSTRÄCKTA HÄNDER

Bibelläsning: Jesaja 65
Läs bibeltexten här

"Hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett trotsigt folk, som vandrar på den väg som inte är god, som följer sina egna tankar" (Jes 65:2 FB)

Gud har sina händer utsträckta mot ett folk som följer sina egna tankar. Det skrev Jesaja många hundra år före Kristus. Jesus uttrycker sig på ungefär samma sätt: "Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte" (Matt 23:37)


Idag, flera tusen år senare säger förmodligen Gud samma sak då han ser sina barn som så ofta är upptagna med kristet arbete att de glömmer bort Kristus själv.


- Mannakorn att tugga på under dagen: Hur svarar jag idag då Kristus räcker ut sina händer mot mig? 

____________________
Innehåll:
Dom och frälsning (vers 1-16)

Profetia om framtiden (vers 17-25)
- nya himlar och en ny jord
- fridsriket

Kommentar:
Vers 1
Profetia om att även hedningarna (de som inte är judar) kommer att bli frälsta. Gud själv kommer att uppenbara sig för människor som inte åkallar Honom. I våra dagar hör vi ganska ofta om hur Gud visar sig för muslimer i syner och drömmar som leder fram till att de tar emot frälsningen från Gud.

Vers 2-16
Gud går tillrätta med sitt folk. Herren räcker ut sina händer mot dem men de trotsar honom och väljer sina egna vägar (vers 2). De kränker Gud genom att hänge sig åt avgudadyrkan (vers 3-4). Trots att de inte vill följa Herren ser de på sig själva som heligare än andra (vers 5).
   Men mitt i det stora avfallet ska gud låta en ny avkomma vända sig till honom. Ett folk som frågar efter Honom (9-10). Det ska gå illa för dem som överger Herren samtidigt som det blir stor glädje bland dem som vill följa Herren (vers 11-16).

Vers 17-25
Profetia om den sista tiden.
- Nya himlar och en ny jord (vers 17. Se också Upp 21:1-8)
- Det kommande fridsriket där vargar ska beta med lamm (vers 25)

Till eftertanke:
Profetian talar om en tid då människor inte svarar när Herren kallar på dem  och inte lyssnar då Han talar med dem (vers 12).
- Hur är det med Guds folk idag? Lyssnar vi och svara då Han talar?
- Hur är det med mig idag?Inga kommentarer: