13 juli 2021

UTMANINGEN 13 juli - Jes 61

 

DET SKER IGEN

Bibelläsning: Jesaja 61
Läs bibeltexten här

"Herrens, HERRENS Ande är över mig, ty HERREN har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna, till att predika ett nådens år från HERREN"  (Jes 61:1-2 FB)

Då Jesus presenterar sig själv i synagogan i Nasaret använder han denna profetia för att beskriva sitt uppdrag. Då han läst färdigt profetian säger Jesus: "I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse" (Luk 4:21).


Då Jesus trädde fram gick den flera hundra år gamla profetian i uppfyllelse.

Men Gud vill att den ska fortsätta gå i uppfyllelse varje dag genom våra liv. Han vill att vi ska:
-predika glädjens budskap till dem som ingen glädje har
-förbinda dem som lider
-utropa frihet för de fångna
-predika nåd från Herren


Varje gång vi gör det kan också vi säga: "Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse". 
 

- Mannakorn att tugga på under dagen: Idag kan detta skriftställe gå i uppfyllelse genom mig!

_____________________
Innehåll:
Ett nådens år ifrån Herren.

Profetia om den kommande Messias.

Kommentar:
Även i detta kapitel talar profeten in i olika skeden av historien. Vi kan se befrielsen från fångenskapen i Babylon och befrielsen då Jesus kommer för att befria människorna från synd och död. Det talar om uppbyggelsen av gamla ruiner som pekar på uppbyggelsen av Jerusalem och Templet vid återvändandet från Babylon, men det pekar även på vår tid då vi får vara med att bygga Guds rike i den tiden vi lever.

I kapitlets första vers framträder Gud som treenig: Herren, Guds Ande och mig (=Jesus). Jesus säger klart i synagogan i Nasaret, att den profetian blir uppfylld genom honom (Luk 4:18-20). Då Jesus  läser upp profetian från Jes 61 slutar han med att han kommit  för att förkunna "ett nådens år från Herren" (Luk 4:19). Därefter rullar han ihop bokrullen. Men om vi läser profetian som Jesus läser i Jesaja fortsätter den med orden "och en hämndens dag från Gud" (vers 2). Det innebär att då Jesus kom första gången kom han med nåd. Hämnden och domen här ihop med Jesu andra tillkommelse. Vi ser detsamma i förbindelse med Bibelns mest kända vers "Ty så älskade Gud världen..." (Joh 3:16). Efter den versen säger Jesus att han inte kommit för att döma världen utan för att världen ska bli frälst. Det gäller Jesu första tillkommelse. De följande verserna handlar om domen som hör ihop med Jesu andra tillkommelse.

I vers 6 kan vi läsa "ni ska heta Herrens präster". Det pekar fram mot församlingens tidsålder där de troende beskrivs som ett heligt prästerskap (1 Pet 2:5+9 och Upp 1:6). Det är det som brukar benämnas "det allmänna prästadömet".

Till eftertanke:
I den tid vi lever i är vi alla kallade att vara präster som gör tjänst för Gud och människor? Inom vilka områden kan jag fullgöra min "prästtjänst"?


Inga kommentarer: