22 juli 2021

Helgelsen är uttrycket för och beviset på att våra liv har blivit berörda av Jesus.

”Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd” (1 Joh 1:6).

Helgelsens tid är inte över bara för att vi lever på 2000-talet. Vi helgar oss inte för att bli accepterade av Gud. Det är vi redan, i Kristus. Men vi helgar oss för att bli mer hela människor, så att vår själ, våra vanor och vår livsstil får harmoniera med den förvandling som redan har skett i vårt hjärta. Och för att våra liv mer och mer ska lysa hans ljus för den här världen.

Läs mer här: https://www.varldenidag.se/ledarkronika/helgelsen-ar-uttrycket-for-och-beviset-pa-att-vara-liv-har-blivit-berorda-av-jesus/repuez!TgnXzi2IwvV2nzr9yhCQCg/

Inga kommentarer: