12 juli 2021

UTMANINGEN 12 juli - Jes 60

 

LOVSÅNGSPORTEN


Bibelläsning: Jesaja 60

Läs bibeltexten här

"Du skall kalla dina murar för frälsning och dina portar för lovsång"  (Jes 60:18 FB)

Vi lever i mörk värld, men Herren kallar oss att vara ljus mitt i detta mörker:
"Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken folken, men över dig skall HERREN gå upp, hans härlighet skall uppenbaras över dig."  (vers 2)


Ljuset är starkare än mörkret och ju mörkare det är, ju starkare lyser ljuset.


Det finns två kännetecken på Guds folk som lyser i mörkret. De kallar sina murar för frälsning och sina portar för lovsång (vers 18).


Frälsningens murar är vårt beskydd. Vi har tagit emot frälsningen i Jesus Kristus och frälsningen är ett nytt livsrum för oss och skyddar oss likt murar.


Porten heter lovsång. En port är något vi använder för att gå in i en annan verklighet. Vi kan stå utanför huset länge, men vi kommer inte in förrän vi går in genom porten. Lovsången för oss in i Herrens närhet. Då vi lovsjunger Herren tar vi ett aktivt steg in i gemenskap med Gud. Varje bön bör börja med lovsång då vi närmar oss Gud. Vi går in genom lovsångsporten: "Fader Vår som är i himmelen, helgat varde det namn...." 


- Mannakorn att tugga på under dagen:  Lovsångsporten leder in till gemenskap med Herren.
_____________________
Innehåll:
Profetia om Israels barn som kommer tillbaka till sitt land och om Jerusalems kommande härlighet.

Kommentar:
Kapitlet innehåller profetior om Jerusalems kommande härlighet. Det börjar med att Israels barn återvänder till Jerusalem efter att ha varit förskingrade över hela jorden under många generationer och sedan går den profetiska synen över till en beskrivning av den heliga staden i evigheten.

Här kommer bakgrunden till den första delen av kapitlet:
Under Jesu tid på jorden var Israel ockuperat av romarriket. Men romarriket hade problem med judarna i Jerusalem. Det förekom ständiga upprorsförsök. År 70 e.Kr. tröttnade romarna på alla uppror. De belägrade Jerusalem och intog det. Templet, centrum för judarnas gudsrelation och den enda platsen där de kunde offra, revs ned till grunden och judarna fördrevs från Jerusalem. Senare tillkom även en lag att judar inte fick bo i Israel. Från den tiden och ända fram till 1948 e.Kr. har judarna inte haft ett land. De har levt kringspridda över hela jorden.

Profetian i Jesaja 60 beskriver judarnas återkomst till Israel 1948. Jerusalem uppmanas att lyfta sin blick. Alla samlas åter till dig, dina söner och döttrar kommer tillbaka fjärran ifrån (vers 4). Då Jesaja ser denna händelse ser han Israels barn återvända på två sätt. Dels kommer de flygande i luften som duvor till ett duvslag (vers 8) och dels på skepp som för hem landets söner från fjärran land (vers 9). Vi vet naturligtvis inte vad Jesaja såg, men han beskriver det som duvor som kommer från alla håll och slår sig ned på torget. 1948 var tiden för den första generation som det var tekniskt möjligt att transportera massor av människor i luften. Vilken profetisk precision! Jesaja levde ca 700 år f.Kr. och beskriver detaljer i en händelse som förverkligades 1948 e.Kr, närmare tvåtusensexhundra år senare!

Den senare delen av kapitlet beskriver den heliga staden i evigheten på samma sätt som den beskrivs i Uppenbarelseboken 21:23f. Solen behöver inte längre lysa för Herrens härlighet upplyser staden (vers 19-20). Alla i staden kommer att vara rättfärdiga och besitta landet för evigt (vers 21).

Till eftertanke:
Låt dig fascineras av den profetiska precisionen som Herren förmedlade till sina profeter så lång tid i förväg.
Gud har inte slutat att tala. De flesta profetiorna i Bibeln handlar inte om framtiden, utan vad Gud talar till folket där och då.
- Vad tror du Gud vill säga till dagens kristna i Sverige?
- Vad tror du Gud vill säga till dig?
- Vad tror du Gud säger till vår generation idagInga kommentarer: