22 juli 2021

UTMANINGEN 22 juli - Jer 4

 

BLÅS I HORNET

Bibelläsning: Jeremia 4
Läs bibeltexten här

"Förkunna i Juda, kungör och ropa ut i Jerusalem, ja, blås i hornet i landet, ropa med hög röst och säg: "Låt oss samlas och gå in i de befästa städerna!" Res upp ett baner i riktning mot Sion."  (Jer 4:5-6)


Det är en uppmaning till Guds folk att avancera. Alltför länge har vi varit tysta, dragit oss tillbaka och varit nöjda med saker och ting som de är.


Det är dags att bryta ny mark (vers 3). Vi ska inte slösa vår tid på områden som inte ger resultat. Profetian säger "Så inte bland törnen" (vers 3).


"Låt oss samlas och gå in i de befästa städerna" (vers 5). Det finns nya områden att gå in i. Det är dags att bryta ny mark. Ett stridsrop ljuder för Guds folk:
-Bryt er ny mark (vers 3)
-Blås i hornet (vers 5)
-Res upp ett banér (vers 6)
-Stanna inte (vers 6) 

- Mannakorn att tugga på under dagen: Det är dags att bryta ny mark.

________________________
Innehåll:
Bryt er ny mark
Kommande dom

Kommentar:
Profetia om den kommande invasionen av Juda och Jerusalem. Då kommer kungen och furstarna att tappa modet, prästerna bli förfärade och profeterna bestörta (vers 9). Men det finns fortfarande möjlighet att bli räddade:
"Tvätta bort ondskan från ditt hjärta, Jerusalem, så att du blir räddad! Hur länge ska onda tankar bo i ditt bröst?" (vers 14).

Den kommande invasionen kommer norrifrån. Dan var Israels nordligaste stad (vers 15). Belägringshären kommer att omringa Jerusalem och orsaken till invasionen var folkets uppror mot Gud (vers 16-17). Guds folk känner inte Gud (vers 22)

Vers 27-31 beskriver babyloniernas ockupation av Jerusalem 586 f.Kr. Folket skall då föras bort i fångenskap men en kvarleva skall skonas (vers 27).

Till eftertanke:
Omdömet om Guds folk på den tiden var att de inte kände Gud (vers 22). Hur är det med Guds folk idag? Känner vi Gud? Vi kanske känner till mycket om Gud, men känner vi Gud?

Inga kommentarer: