14 juli 2021

UTMANINGEN 14 juli - Jes 62

 

ETT NYTT NAMN

Bibelläsning: Jesaja 62
Läs bibeltexten här

"Du skall inte mer kallas "den övergivna", ditt land skall inte mer kallas "ödemark", utan du skall heta "min käraste" och ditt land "den äkta hustrun". - (Jes 62:4 FB)

Du ska få ett nytt namn som Herren mun ska bestämma (vers 2). I mötet med Gud får vi lägga ifrån oss alla negativa namn som vi har gett oss själva eller som vi tror att andra människor tänker om oss. Vi får lämna dem bakom och ta emot det namn som Herren tänker för oss.

I kapitlets sista vers läser vi:
"Man skall kalla dem "det heliga folket", "HERRENS återlösta". (vers 12)

I Bibelns sista bok återkommer temat om ett nytt namn: "Och en vit sten skall jag ge honom, och på den är skrivet ett nytt hamn, som ingen känner utom den som får det." (Upp 2:17)


- Mannakorn att tugga på under dagen: Vilka negativa namn vill du lägga ifrån dig idag? Om du lyssnar noga kan du kanske höra Gud uttala det namn som Herrens mun talar om dig. 

____________________
Innehåll:
-Ett nytt namn

-Ge dig ingen ro och ge honom ingen ro
-Bana en väg och röj bort stenarna

Kommentar:
I detta kapitlet möter vi en del uppmaningar:

1/ Tag emot det namn Herren vill ge till dig och låt Gud hjälpa dig att växa in i det namnet mer och mer (vers 4).

2/ Vi uppmanas och att vara outtröttliga i vårt böneliv (vers 6-7). Ge dig ingen ro då du ber om dina prioriterade böneämnen, och ge honom ingen ro. Påminn honom ständigt om det du ber om. Läs Jesu liknelse om änkan och domaren (Luk 18:1-8).

3/ Vi uppmanas också att röja en väg för Herren och rensa bort stenarna som hindrar människor att komma i kontakt med Honom. Vi ska förkunna Guds frälsning (vers 10-11). I Joh 3:3 kan vi läsa att Johannes Döparen var uppfyllelsen av denna profetian från Jesaja.

Till eftertanke:
På Nya Testamentets tid var det Johannes Döparen som hade uppdraget att röja väg för Herren och ta bort stenarna som hindrar folket att uppleva Gud. Idag är det din och min tur att röja väg för Herren.
- Vilka stenar upplever du som ett hinder för människor att vända sig till Gud?
- Vilka stenar finns i ditt liv för att leva i en närmare relation till Jesus?


 

Inga kommentarer: