21 juli 2021

UTMANINGEN 21 juli - Jer 3

 

VI HAR INTE LYSSNAT TILL HERRENS RÖST

Bibelläsning: Jeremia 3
Läs bibeltexten här

"För vi har syndat mot HERREN, vår Gud, vi och våra fäder, från vår ungdom ända till denna dag. Vi har inte lyssnat till HERRENS, vår Guds, röst."  (Jer 3:35 FB)

Jeremia går till rätta med Guds folks otrohet. De har inte lyssnat till Guds röst. De har vänt sig till andra gudar.


Jeremia får uppmaningen att gå ut och predika omvändelse. Han predikar att folket ska bekänna sin missgärning (vers 13), och att Gud då ska vara dem nådiga (vers 12).


Situationen är inte så annorlunda idag. Kyrkorna välkomnar många gånger andra religioner och ockulta inslag i kyrkans verksamhet. Man kan också säga att Guds folk inte lyssnar till hans röst idag. Man vänder sig bort från Herren.

Uppmaningen till omvändelse är lika aktuell idag. Det gäller oss som kyrka, men det gäller även oss som individer. Att vi på allvar börjar lyssna till Gud och till hans ord. 

- Mannakorn att tugga på under dagen:  "Om du ändå ville höra på mig" (Ps 81:5)

____________________
Innehåll:
Juda och Israels otrohet.

Kallelse till omvändelse.

Kommentar:
Vers 1-5
Enligt Mose lag var det förbjudet för en man att ta till sig en kvinna som han tidigare varit gift med och som efter skilsmässan gift sig med en annan man (5 Mos 24:4f). Juda och Israel hade "skilt sig" från Gud och "gift sig" med andra gudar. Men trots att Guds folk vänt ryggen till Gud var Han ändå villig att i sin stora nåd ta tillbaka dem till sig.

Vers 6-13
Under Josias tid, någon gång mellan 627-609 f.Kr., frågar Herren Jeremia om han har sett vad som hänt med det avfälliga Israel (Nordriket). Nordriket föll 722 f.Kr. då huvudstaden Samaria intogs av assyrierna (vers 6-7).
   Sydriket (Juda) gick samma väg och vände Gud ryggen och började tillbe  avgudarna av "sten och trä" (vers 7-9). Avgudarna var tillverkade av människor och framställdes normalt av sten eller trä.
   I Sydriket Juda genomförde Josia en reform (ca 621 f.Kr.) där man avskaffade avgudarna och vände sig till Gud. Men det ledde bara till en ytlig yttre reform bland folket. Juda vände "
inte tillbaka till mig av hela sitt hjärta, utan bara i hyckleri" (vers 10) 
 
Vers 14-25
Profetia om Israels framtida återsamling och återföreningen av de tolv stammarna.
   Herren uppmanar sitt folk att vända om och lovar att bota dem från sin otrohet (vers 22).
   Folkets syndabekännelse att de har syndat mot Gud och inte lyssnat på Guds röst (vers 25).
 
Till eftertanke:
Att halvhjärtat vända om till Herren kallas för hyckleri i vers 10. I brevet till Laodikea möter vi ett liknande tillstånd hos församlingen. De tycker att allt är bra, men församlingen är varken kall eller varm, utan ljum (Upp 3:15-17).
- Hur skulle du beteckna det andliga tillståndet i den kristna församlingen idag?
- Hur skulle du beteckna det andliga tillståndet i ditt eget liv?


Inga kommentarer: