11 juli 2021

UTMANINGEN 11 juli - Jes 59

 

GUDS FÖRBUND

Bibelläsning: Jesaja 59
Läs bibeltexten här

"Detta är det förbund som jag å min sida gör med dem, säger HERREN: Min Ande som är över dig, och mina ord som jag har lagt i din mun skall inte vika ur din mun eller ur dina barns eller barnbarns mun från nu och till evig tid, säger HERREN."  (Jes 59:21 FB)

Detta är det förbund som Gud å sin sida gör med dig. Det betyder att oavsett vad du gör och oavsett vad som händer så står Gud fast vid sitt förbund.

Hans förbund är att stå fast vid att den Helige Ande är utgjuten över alla människor (Apg 2:17) och att det Gud sagt i sitt ord står fast i alla tider (Matt 5:18).

Tiderna ändras, människor ändrar uppfattning, men det Gud sagt står fast.

- Mannakorn att tugga på under dagen: Gud står fast vid sitt förbund med mig. Står jag fast med mitt?
___________________
Innehåll:
Synd, bekännelse och frälsning

Kommentar:
Vers 1-8
Beskrivning av folkets tillstånd "Det är era missgärningar som skiljer er från Gud, era synder döljer hans ansikte för er" (vers 2). Folket vandrar krokiga vägar och känner inte Guds väg för sitt folk, de vet inte vad frid är (vers 8). Vers 7-8 citeras av Paulus i Rom 3:15-17.

Vers 9-15a
De första åtta verserna är vad Herren talar till sitt folk. Från vers 9 är det folket som talar och bekänner sin synd:
- Vi famlar som blinda längs vägen (vers 10).
- Vi väntar på rättvisa men den kommer inte, på frälsning, men den är fjärran från oss (vers 11).
- Våra brott inför dig är många och vi känner våra missgärningar (vers 12).
- Vi har gjort uppror, förnekat Herren och vänt ryggen till vår Herre (vers 13).
- Rättvisan, rättfärdigheten och sanningen har trängts tillbaka (vers 14).

Vers 15b-21
Allt detta såg Herren och var missnöjd (vers 15b). Han klär sig i rättfärdighet och kommer med frälsningens hjälm (vers 17). Han kommer att löna folkets fiender efter deras gärningar (vers 18). Då ska man åter frukta Herren, återlösaren ska komma till dem som vänder om från sitt uppror (vers 19-20) och Herren bekräftar sitt förbund som grundar sig på den Helige Ande och Guds Ord (vers 21). Paulus citerar vers 20 som en profetia om Jesus (Rom 11:26).

Till eftertanke:
Läs igen folkets bekännelse vers 9-15a. I vilken utsträckning stämmer den beskrivningen på Guds folk idag? Vilka punkter tycker du är mest framträdande?

Inga kommentarer: