17 juli 2021

Inför söndagen. Tema: JESUS FÖRHÄRLIGAD

 


FRÅN GAMLA TESTAMENTET

Andra Moseboken kapitel 24, vers 12-18

Herren sade till Mose: ”Gå upp till mig på berget och stanna där, så skall jag ge dig stentavlorna och lagen och buden, som jag har skrivit för att undervisa folket.”
Mose gav sig av tillsammans med sin tjänare Josua och gick upp på Guds berg.
Till de äldste sade han: ”Stanna här och vänta tills vi kommer tillbaka till er. Aron och Hur är ju kvar hos er; den som vill få något ärende avgjort kan vända sig till dem.”
När Mose hade gått upp på berget täcktes det av ett moln.
Herrens härlighet vilade över Sinaiberget, och molnet täckte det i sex dagar. Den sjunde dagen ropade han till Mose ur molnet.
Och israeliterna såg Herrens härlighet som en förtärande eld på toppen av berget.
Mose gick in i molnet och upp på berget och stannade där i fyrtio dagar och fyrtio nätter.

FRÅN BREVEN

Andra Petrusbrevet kapitel 1, vers 16-18

Det var inte några skickligt hopdiktade sagor jag byggde på när jag för er förkunnade vår herre Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan jag hade med egna ögon sett honom i hans majestät.
Ty han mottog ära och härlighet från Gud, sin fader, när en röst kom till honom ur denna majestätiska härlighet: ”Detta är min älskade son, honom har jag utvalt.”
Den rösten hörde jag själv komma från himlen när jag var med honom på det heliga berget.

FRÅN EVANGELIERNA

Matteusevangeliet kapitel 17, vers 1-8

Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och gick med dem upp på ett högt berg, där de var ensamma.
Där förvandlades han inför dem: hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev vita som ljuset.
Och de såg Mose och Elia stå och samtala med honom.
Då sade Petrus till Jesus: ”Herre, det är bra att vi är med. Om du vill skall jag göra tre hyddor här, en för dig, en för Mose och en för Elia.”
Medan han ännu talade sänkte sig ett lysande moln över dem, och ur molnet kom en röst som sade: ”Detta är min älskade son, han är min utvalde. Lyssna till honom.”
När lärjungarna hörde detta kastade de sig ner med ansiktet mot marken och greps av stor skräck.
Jesus gick fram och rörde vid dem och sade: ”Stig upp och var inte rädda.”
De lyfte blicken, och då såg de ingen utom Jesus.

FRÅN PSALTAREN

Psaltaren psalm 89, vers 12-18

Din är himlen och din är jorden,
du har grundlagt världen och allt den rymmer.

Du skapade norr och söder.
Tabor och Hermon jublar över dig.

Din arm är full av kraft,
din hand är segerrik och stark.

På rätt och rättfärdighet vilar din tron,
nåd och trofasthet finns hos dig.

Lyckligt det folk som vet att hylla dig,
Herre, de får vandra i ditt ansiktes ljus.

De gläder sig ständigt över ditt namn
och jublar över din rättfärdighet,
ty du är deras styrka och glans. 

(Texter ur Bibel 2000)

Inga kommentarer: