10 juli 2021

UTMANINGEN 10 juli - Jes 58

 

GÖR DIN RÖST HÖRD I HIMLEN

Bibelläsning: Jesaja 58

Läs bibeltexten här

"Nej, detta är den fasta jag vill ha: Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band, släpp de förtryckta fria, bryt sönder alla ok, ja, dela ditt bröd åt den hungrige skaffa de fattiga och hemlösa en boning, kläd den nakne var du än ser honom och drag dig inte undan för den som är ditt kött och blod. Då skall ditt ljus bryta fram som morgonrodnaden och ditt helande visa sig med hast. Din rättfärdighet skall gå framför dig och HERRENS härlighet följa i dina spår." (Jes 58:6-8 FB)

Här går Herren tillrätta med folket för att de ger honom det han inte vill ha. De utför religiösa övningar för att tillfredsställa Gud, men det är inte det som Herren vill ha. Han längtar att se ett folk som ser det han själv ser och som lider med dem som han lider med och som sträcker sig ut mot dem han sträcker sig ut mot.


Han kallar oss att lossa orättfärdiga bojor och betjäna de lidande. Då vi "fastar" på detta sätt kommer vi att göra vår röst hörd i höjden (vers 4). Då kommer ljus att bryta fram i våra liv och Herrens härlighet att följa i våra spår. 

- Mannakorn att tugga på under dagen: Ge Gud det han vill ha.

____________________
Innehåll:
Falsk och äkta fasta

Kommentar:
Vers 1-5
Gud går tillrätta med folket som fastar och fullgör de religiösa ceremonierna utan att fråga efter Gud själv och vad Gud vill se hos folket. Det verkar till och med som om folket anser att Gud är skyldig att besvara folkets böner om de bara sköter de religiösa ceremonierna "Varför fastar vi när du inte ser det?" (vers 3).
   Gud blir inte imponerad av våra perfekt utförda gudstjänstceremonier om vi samtidigt grälar och bråkar med varandra. Om vi vårdar våra ceremonier och traditioner utan att vi låter Gud förvandla våra liv leder det till att vår röst inte blir hörd i himlen (vers 4-5)

Vers 6-14
Sedan presenterar Herren den fasta han vill ha. Han vill att vi ska:
- Sätta människor i frihet. Bryta sönder alla orättfärdiga ok och sätta de förtryckta i frihet (vers 6),
- Dela vårt bröd med de hungrande, ge den hemlöse en plats att bo, klä den nakne (vers 7)
- Dela med oss av vad vi har och sluta peka finger och tala onda ord (vers 9-10).
Då vi gör det ska Herren:
- Låta ditt ljus bryta fram och ditt helande växa fram med hast. Låta din rättfärdighet gå framför dig och Herrens härlighet följa i dina spår (vers 8).
- Svara på dina böner (vers 9)
- Alltid leda dig och låta dig bli som en vattenrik trädgård med vatten som aldrig sinar (vers 11).
- Låta dina avkomlingar bygga upp ruinerna och återställa grundvalarna och du ska kallas "den som murar igen sprickor", "den som återställer stigar så att man kan bo i landet" (vers 12).
Om du firar Herrens dag och kallar den "en fröjd helgad åt Herren":
- Så ska du få fröjda dig i Herren och Han ska föra dig fram på livets höjder (vers 14)

Till eftertanke:
Vers 12 talar om
att bygga upp ruinerna och återställa grundvalarna och du ska kallas "den som murar igen sprickor", "den som återställer stigar så att man kan bo i landet".
Versen kan ses som en bild Templets återuppbyggnad efter fångenskapen i Babylon, men den kan också ses som en bild på kristenheten idag som på många sätt har förlorat tron på grunden för tron: Bibeln som Guds Ord.
- Hur upplever du bibeltroheten i kristenheten i vårt land idag?
- Hur är det med bibeltroheten i mitt liv?


Inga kommentarer: