19 juli 2021

Jeremia

Jesaja är den längsta av profetböckerna och Jesaja verkade runt 700 år f.Kr.
Ungefär hundra år senare verkade Jeremia.

Jeremia levde och fick uppleva många av de saker som Jesaja hade profeterat om:
Jerusalem och Templet förstördes, och folket fördes bort till fångenskapen i Babylon.

Efter Jeremias bok kommer Klagovisorna, som också är skriven av Jeremia. Klagovisorna är en fortsättning av Jeremia bok. Klagovisorna är en sorgesång över det fallna Jerusalem och det förstörda Templet.


Inga kommentarer: