14 okt. 2018

Bokmässan angår också frikyrkan


- Stig Hällzon i Hemmets Vän
Det finns viktiga frågor att ställa till de frikyrkliga samfunden efter årets mässa.

• För det första måste kyrkorna förstå hur viktigt det är att finnas på Bokmässan. Det som sägs och syns på mässan fortplantar sig, diskuteras i andra medier och växer vidare under året. Nog kan Equmeniakyrkan och Pingströrelsen vara utställare precis som Svenska kyrkan har Se människan-scenen? Ju fler kristna röster desto bättre! Lika väl som frikyrkosamfunden satsar på Almedalsveckan på Gotland, borde man bli utställare och arrangera seminarier, debatter och samtal under Bokmässan. Det är i mässhallarna i Göteborg som ideologierna formas.

• För det andra är det märkligt tyst kring kristna bokförlaget Libris framtid. Libris, som nyss flyttat till Stockholm från Örebro och ägs av norska koncernen Mentor Medier, har haft ekonomiska problem en längre tid och gjorde 2017 förlust på över två miljoner. Första halvåret i år tilltog underskotten med ytterligare två miljoner i förlust. Nu får enligt uppgift sex av åtta anställda gå. I klartext betyder det en långsam avveckling, utförsäljning av lagret. Frågan är vad Pingströrelsen, Evangeliska Frikyrkan och Equmeniakyrkan vill med sitt förlag? Varför har ingen uttalat sig? Är kristen bildning inte längre viktig för samfundsledningarna?

• För det tredje var det mycket fint att se all den kristna utgivning som presenterades hos de kristna förlagen. Vilken bredd och vilket djup. Det är viktigt att kyrkorna inser betydelsen av de kristna böckerna som formare av tro, som missionsredskap och för fördjupning. Böcker når in i kammare och hjärtan, långt efter att predikan är slut och sista psalmen klingat av. Tron behöver sin näring, och utan andlig läsning är det svårt att leva ett kristet liv.


Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: