22 okt. 2018

Frälsningsarmén öppnar HVB-hem för unga

- Dagen -
Den psykiska ohälsan ökar bland unga. Därför utökar Frälsningsarmén i Jönköping nu sin sociala verksamhet med ett HVB-hem för tonåringar.

Det nystartade HVB-hemmet ligger i centrala Jönköping och har plats för fem personer. Verksamheten utgår från FN:s barnkonvention, men också från en kristen värdegrund.

– Vi kommer inte bedriva något missionsarbete gentemot ungdomarna utan där följer vi vårdplanen utifrån uppdraget vi får från socialtjänsten.

– Men däremot är den kristna tron en viktig kompass för hela personalgruppen. Innan alla personalmöten knäpper vi våra händer och ber för att påminna oss om varje människas okränkbara värde. Vi hoppas att det ska genomsyra hur vi bemöter ungdomarna och att det i sin tur ska göra att ungdomarna ser på varandra som unika och värdefulla, säger Eva Axell-Hillerström.

Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: